Контакти

Контаки

Свържете се с нас

„ГлаксоСмитКлайн” ЕООД
кв. Младост
бул. Цариградско Шосе 115Г, ет.9
1784 София
тел: (02) 953 1034
факс: (02) 950 5605

Съобщаване на нежелани реакции

Безопасността на пациентите е от първостепенно значение за ГлаксоСмитКлайн. Ако считате, че имате нежелана лекарствена реакция, ако междувременно е настъпила бременност, ако имате неочаквана полза или липса на ефект, както и при предозиране или неправилна употреба, моля да се свържете с нас на телефон: (02) 953 10 34/ факс: (02) 950 56 05.