НОВИНИ

ПРИКАЗКИ БЕЗ КРАЙ

Обновена болнична среда в "Клиника по педиатрия и детска кардиология" в Национална Кардиологична болница - София

Приказки без край и НХА реализираха своя втори проект за естетизация на болничната среда в "Клиника по педиатрия и детска кардиология" в Национална Кардиологична болница - София. Проектът и реализирането му са изпълнени от доц. д-р Арсен Минков и доц. д-р Величка Минкова, преподаватели в катедра „Дизайн за детската среда“ в Националната Художествена Академия.

Коридорът е декориран с весели и причудливи изображения на клоуни, съпроводени от изображения на цветя, пеперуди, птици и животни на фона на функционално и модерно решен болничен интериор. Тяхната задача е да провокират детската психика към положителни емоции и преодоляване на чувството за страх, което обикновено съпровожда престоя на децата в болничната среда.

Цветовите решения на декоративните композиции се основават на колоритна динамика и добре балансиран контраст. Тази цветност преминава в декорацията на стаите за лечение и болничен престой.

Преградните витрини в преходните помещения на залите за най-малките пациенти са изпълнени с весели образи на усмихнати слънца, звезди, летящи балони и животинки.

В болничните стаи са разположени декоративни пана, представящи образност близка до детското възприятие.

Проектът предвижда изпълнението на декорации и в залата за игра и занимания.