Политика на поверителност

Политика на поверителност

Използване на информация, защита на данни и интернет поверителност

GlaxoSmithKline (GSK) зачита личната информация на посетителите на уебсайтовете си и се ангажира със защитата на личните им данни. Настоящата Декларация за поверителност обяснява събирането на данни, прехвърлянето, обработката, използването, разкриването и мерките за сигурност на този уебсайт.

Имайте предвид, че тази Декларация за поверителност не се отнася за информацията, събирана от офлайн ресурси и комуникации.

Обвързващ характер

Чрез влизането в този уебсайт и използването му Вие изразявате съгласието си и позволявате събирането, пренасянето, обработката, използването и разкриването на Вашите лични данни, както е посочено в тази Декларация за поверителност.

Описание на информацията, която GSK може да събира и как се използва тя:

● GSK директно събира лични данни (т.е. информация, от която може да бъдете идентифицирани, като име, адрес, телефонен номер или адрес на електронна поща) само когато тя Ви е поискана и/или Вие доброволно сте ни я предоставили на този уебсайт. Ние може да използваме информацията, за да отговорим на исканията Ви; за подобряване на нивото на обслужване и съдържанието на нашия уебсайт; за предоставяне на съвети, полезна информация, продуктови новини и актуализации; за да Ви уведомяваме за нови продукти и услуги на GSK (когато сте се съгласили за това); да потърсим мнението Ви относно нашите продукти и услуги; и за нашите собствени административни цели и тези за осигуряване на качеството.

● Този уебсайт не е предназначен или създаден за деца под 13-годишна възраст. Ние не събираме умишлено лична информация чрез този уебсайт от посетителите в тази възрастова група, без изричното съгласие на родител или настойник.

● GSK също автоматично събира (когато е налична) информация за Вашия Вид браузър и операционна система, уебсайтове, които сте посетили преди и след посещението на настоящия уебсайт, стандартна информация от регистрационния файл на сървъра и IP адреса (вижте по-долу). Ние използваме тази информация, която остава в обобщена форма, за да разберем как нашите посетители използват уебсайта ни, за да работим по неговото подобрение, както и да подобрим услугите, които предлагаме. Ние може да споделим тази обобщена информация с други компании в групата GSK и с други трети страни.

Използване на IP адресите

Адресът на интернет протокол (IP) е набор от цифри, които автоматично се генерират за Вашия компютър, когато влезете в локалната мрежа (LAN) или в широкообхватната мрежа (WAN) на Вашия доставчик на интернет услуги или на Вашата организация. Уеб сървърите автоматично идентифицират Вашия компютър с помощта на IP адреса, даден му по време на онлайн сесията Ви.

GSK или трети компании, действащи от името на GSK, могат да събират IP адреси за целите на системното администриране и за да анализират използването на този уебсайт. Ние също така може да използваме IP адреси за идентифициране на потребителите на уебсайта, когато смятаме, че е необходимо да се осигури спазването на правилата и условията на уебсайта, или за да защитим услугите си, уебсайта или останалите потребители.

Бисквитки

GSK използва „бисквитки“ (cookies) на този сайт, за да можем да анализираме начина на използване на сайта и да подобрим качеството на услугата за нашите посетители. Бисквитките са малки файлове, съставени от поредица от букви и цифри, които сървърите на нашата уеб страница поставят на Вашия компютър. За да научите повече за бисквитките и начина, по който ги използваме в GSK, прочетете нашата Политика за „бисквитките“.

Как защитаваме Вашата лична информация

Ние от GSK сме се ангажирали да използваме приемливи от търговска гледна точка средства, за да гарантираме, че Вашата лична информация е защитена по подходящ начин и съгласно чувствителността на информацията. GSK използва различни технологии и процедури за сигурност и защита на Вашата лична информация от неоторизиран достъп, използване или разкриване. Например, ние съхраняваме личната информация, която предоставяте на GSK, в компютърни сървъри с ограничен достъп, които се намират в контролирани съоръжения. За съжаление, прехвърлянето на информация чрез интернет не е напълно сигурно. Въпреки че правим всичко възможно, за да защитим Вашите лични данни, не можем да гарантираме сигурността на личната информация, която изпращате до този уебсайт – всяко прехвърляне на данни е на Ваша собствена отговорност.

Споделяне на лична информация с трети страни

GSK не продава или отдава под наем лични данни на трети лица. Понякога обаче избрани трети страни се използват за доставяне на поддържащи услуги на GSK във връзка с уебсайта и е възможно тези страни понякога да имат достъп до Вашите данни, за да успеят да предоставят услугите си на GSK. Бъдете сигурни, че за всички компании, които предоставят такива услуги за поддръжка, важат изисквания, наложени от GSK, да отговарят на същите стандарти за защита на данните, както GSK, и им е забранено да използват информацията за свои собствени и маркетинг цели.

В някои специални случаи ние може да разкрием Вашите лични данни при следните обстоятелства:

● когато имаме причина да вярваме, че разкриването на тази информация е необходимо, за да се идентифицира, да се осъществи контакт или да се заведе съдебно дело срещу някого, който може да причини вреда на Вас или който по друг начин уврежда или пречи на правата, имуществото или операциите на GSK, на другите потребители на този уебсайт или на всички останали, които биха могли да пострадат от такива дейност

● когато вярваме, че законът го изисква, или в отговор на всяко искане от страна на правоприлагащите органи във връзка с наказателно разследване, или от страна на граждански или административни органи във връзка с висящо гражданско дело или административно разследване

● във връзка със значима корпоративна сделка, като например продажбата на продуктовата линия или разделяне, сливане, вливане, продажба на активи, или в малко вероятния случай на несъстоятелност.

Личната информация, събирана от този уебсайт, може да бъде прехвърляна към, съхранявана и обработвана във Вашата страна на пребиваване или във всяка друга страна, в която GSK или нейните съдружници, подизпълнители или представители поддържат съоръжения, включително Съединените щати и извън Европейското икономическо пространство („ЕИП“). Вие също трябва да имате предвид, че информацията може да бъде обработвана в страни с по-ниски стандарти за защита на данните от Вашата страна на пребиваване. Чрез използването на този уебсайт Вие се съгласявате с всяко прехвърляне, обработка или съхранение на информация извън Вашата страна на пребиваване, както и извън ЕИП. GSK гарантира, че ако информацията се предава извън страната Ви на пребиваване, тя ще продължи да бъде третирана в съответствие с настоящата Декларация за поверителност.

Достъп

Вие имате право да актуализирате или коригирате Вашите лични данни по всяко време, като се свържете с нас в писмена форма, както е посочено в края на настоящата Декларация за поверителност. Вие може да имате право на достъп до съхраняваната за вас информация по силата на местното Ви законодателство и това право може да бъде упражнено в съответствие с тези закони. Всяко искане за достъп може да подлежи на заплащане на такса от 10 британски лири, които са необходими за покриване на разходите ни за доставянето на подробности за информацията до вас.

Връзки към други уебсайтове

Този уебсайт може от време на време да предоставя връзки към други сайтове на GSK и сайтове на трети страни, като услуга за нашите потребители. Настоящата Декларация за поверителност не е приложима за тези сайтове. В случай, че решите да влезете в такъв свързан сайт, Вие се съгласявате, че GSK не носи отговорност дали тези уебсайтове са налични и не преглежда, не одобрява и не носи отговорност, пряко или косвено, за (i) това, как тези сайтове обработват личните Ви данни, (ii) съдържанието на такива уебсайтове, включително (без ограничение) всякакви реклами, продукти, стоки или други материали или услуги, достъпни от такива уебсайтове, и (iii) начина, по които останалите използват тези уебсайтове.

Уверете се, че сте проверили правната декларация и изявлението за поверителността, публикувани на всеки уебсайт, който посещавате чрез връзка, преди да въведете каквато и да било лична информация.

Промени

От време на време може да актуализираме настоящата Декларация за поверителност. Ако промените, които правим, са съществени, можем също да публикуваме обявление на този уебсайт. Съветваме Ви периодично да преглеждате тази Декларация за поверителност, за да бъдете информирани за това, как съдействаме за защита на личните данни, които събираме. Ако продължите да използвате този уебсайт, изразявате съгласието си с Декларацията за поверителност и всички нейни актуализации.

Настоящата декларация е последно актуализирана през септември 2014 г.